Chrzanowski Uniwersytet Ludowy w swojej ofercie edukacyjnej stawia na innowacyjność i dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej oraz rynku pracy. W ramach swojego zaangażowania w promowanie nowoczesnych technologii i umiejętności, uniwersytet oferuje serię warsztatów z druku 3D, które są skierowane zarówno do osób początkujących, jak i tych bardziej zaawansowanych w temacie.

Celem warsztatów jest nie tylko zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami działania drukarek 3D i procesem druku, ale także inspiracja do kreatywnego myślenia i wykorzystywania tej technologii w praktyce. Kursy obejmują szereg tematów, począwszy od projektowania modeli 3D za pomocą oprogramowania CAD (Computer-Aided Design), poprzez sam proces drukowania, aż po obróbkę i finalizację gotowych wydruków.

W trakcie warsztatów uczestnicy mają okazję nie tylko zdobyć teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim samodzielnie eksperymentować pod okiem doświadczonych instruktorów. Takie podejście pozwala na praktyczne przyswojenie materiału i zrozumienie potencjału, jakie druk 3D oferuje w różnych dziedzinach życia, od edukacji, przez biznes, aż po rozwiązania domowe.

Uniwersytet podkreśla, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas warsztatów mogą służyć nie tylko do osobistych zainteresowań uczestników, ale również otwierają drzwi do rozwoju zawodowego w branżach, gdzie druk 3D staje się coraz bardziej pożądaną kompetencją. Program warsztatów jest regularnie aktualizowany, aby odzwierciedlać najnowsze trendy i innowacje w dziedzinie druku 3D.

Chrzanowski Uniwersytet Ludowy stawia także na rozwijanie świadomości ekologicznej w kontekście technologii druku 3D, promując wykorzystanie materiałów biodegradowalnych i zrównoważonych, a także omawiając możliwości recyklingu i ponownego użycia materiałów drukarskich.

Warsztaty z druku 3D w Chrzanowskim Uniwersytecie Ludowym to nie tylko okazja do nauki i zdobycia nowych umiejętności, ale także szansa na dołączenie do społeczności pasjonatów technologii, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie ciekawych kontaktów, co jest w pełni zgodne z hasłem uniwersytetu „Z tradycją w nowoczesność”.